Ingatlan adásvételi-, csere-, és egyéb szerződések szerkesztésénél alkalmazott ügyvédi munkadíjak mértékéről
 
            Irodám 1988 óta végez az  ingatlanokkal kapcsolatos ügyvédi tevékenységet, beleértve az ingatlanforgalmazással, egyéb ingatlanügyletekkel és a társasházakkal, lakásszövetkezetekkel kapcsolatos okiratszerkesztési és képviseleti eljárásokat és az esetleg kapcsolódó banki- és hitelügyletek során adódó ügyvédi  teendőket.
            A  Mester Hungária Kft.-vel kialakult tartós együttműködés keretén belül az energiatanúsítványt készítő ügyfeleknek ezért a kapcsolódó ingatlan adásvételi, csere és más szerződéseit, illetve az ezekhez kapcsolódó ingatlannyilvántartási és egyéb eljárásokat az alábbi, díjszabás szerint bonyolítjuk: 
 
1.         Ingatlan adásvételi szerződés
 
 megszerkesztése, ügyvédi ellenjegyzése, földhivatalhoz való benyújtása:
 
6 millió forint vételárig                  40.000,- Ft +ÁFA
6 – 15 millió  forint vételárig        40.000,-Ft + a 6.  M,-Ft-n felüli összeg  0,5%-a  + ÁFA
- 15 – 30 millió forint vételárig        85.000,-Ft + a 15. M,-Ft-n felüli összeg 0,4%-a  + ÁFA
- 30 millió forint vételár felett          145.000,-Ft + a 30. M,-Ft feletti összeg    0,3%-a  + ÁFA
 
2.         Ingatlan csereszerződések 
 
Az 1. pontban foglaltak szerint, azzal, hogy a munkadíj számításának alapját a nagyobb értékű ingatlan vételára képezi, de minimum 50.000 Ft
 
3.         Költségek ingatlanonként
 
hiteles tulajdoni lap másolatának költsége:                                                            3.600.-Ft,
 
földhivatali igazgatási szolgáltatási díj:                                                                   6.600.-Ft
 
4.         Egyéb felmerülő költségek 
 
Amennyiben az adásvételi vagy csereszerződés során bankhitel igénybevétele, elővásárlási joggal terhelt ingatlan értékesítése, gyámhatósági jóváhagyástól függő szerződés (kiskorú, gondokolt eladó), külföldi eladó, vagy vevő, vagy ügyvédi letéten keresztül történő teljesítés  áll fenn, illetve
a szerződéskötéssel egyidejűleg jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, haszonélvezet alapítása, vagy törlése, illetve más  egyedi feltétel valósul meg az ügyvédi munkadíj a fenti táblázat alapján, de az itt felsorolt korrekciós tényezők esetleges figyelembevételével kerül megállapításra.
  
5.         Eljárás az irodán kívül       
 
Indokolt esetben van lehetőség az ügyvédi iroda székhelyén kívüli szerződéskötésre is.
 
6.         Szerződésmódosítás
 
A szerződés megkötése utáni szerződésmódosítás díja egyedileg kerül megállapításra.
 
7.         Az ügyvédi munkadíj tartalmazza:
 
-           a hiteles tulajdoni lapok beszerzését,
-           az ingatlan teherállapotának ellenőrzését, az erről szóló tájékoztatást,
-           szükség szerint az ügyfélellenőrzést (JÜB),
-           az adásvételi szerződés elkészítését és ellenjegyzését,
-           a NAV nyomtatvány kitöltését és benyújtását,
-           igény szerint adó és illeték tanácsadást,
-           az iratok földhivatali érkeztetését
-           eladó képviselete esetén a szerződésvéleményezés díját ( ez esetben egyedi árajánlatot teszünk )
-           szükség esetén a szerződő felek képviseletét az ingatlan megszerzésével kapcsolatos eljárásokban ( lásd 4. pont ),
-           a földhivatali eljárásban a felek képviseletét.
 
Érdedlődni az info@energiatanusitvanya.hu, vagy a +36-70-385-18-15-ös letefonszámon lehetséges!